CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 15 THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CỔ PHIẾU ESOP 2022 KHÔNG MUA HẾT

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị, Quan hệ cổ đông

20220919 – DGC – CBTT NQ HDQT so 15 Thong qua xu ly co phan ESOP khong mua het trong dot phat hanh ket thuc ngay 12 9 2022

Cùng chuyên mục

Trả lời