CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ – ông Nguyễn Sinh Thìn

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

20210827 – DGC – CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Sinh Thìn – Bố vợ ông Vũ Văn Ngọ – TV Ban Kiem soat

Cùng chuyên mục

Trả lời