CBTT báo cáo tài chính Quý 3/2021

Đã đăng vào Posted in Báo cáo tài chính, Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3/2021 của Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất cùng giải trình kèm theo:

BCTC hop nhat quy 3.2021

BCTC quy 3.2021

Giải trình báo cáo tài chính quý 3-2021

Cùng chuyên mục

Trả lời