CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2020 CỦA CTCP TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Đã đăng vào Posted in Báo cáo tài chính, Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

CBTT Báo cáo tài chính Quý 3 2020 và giải trình kèm theo

BCTC DGC quy 3.2020

BCTC hop nhat quy 3.2020

Cùng chuyên mục

Trả lời