BCTC QUÝ II/2016 CTCP BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – DGC (Mã CK: DGC)

Đã đăng vào Posted in Báo cáo tài chính, Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Tải  BCTC Công ty CP Bột Giặt và Hóa Chất Đức Giang Q2.2016 DGC

Tải BCTC hợp nhất CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang Q2.2016 DGC

Cùng chuyên mục

Trả lời