BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ

Đã đăng vào Posted in Công Bố Thông Tin, Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thế Tuyển – Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Quang – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Cùng chuyên mục

Trả lời