Bột giặt Đức Giang: Lãi 9 tháng đạt 16,25 tỷ đồng, tăng 127{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} so với cùng kỳ

Đã đăng vào Posted in Tin tức

DGC lãi sau thuế 5,12 tỷ đồng quý 3, tăng 35{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng lãi 16,25 tỷ đồng, tăng 127{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} so với 9 tháng năm 2013.

Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang (DGC) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014.
Doanh thu thuần của DGC tăng đáng kể 24{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} và 18{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} cho kỳ quý 3 và 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ lên mức gần 87 tỷ đồng và 262 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh của DGC chủ yếu dựa vào mảng kinh doanh chính, doanh thu tài chính và thu nhập khác không đáng kể.
DGC lãi sau thuế 5,12 tỷ đồng quý 3, tăng 35{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng lãi 16,25 tỷ đồng, tăng 127{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} so với 9 tháng năm 2013.


 

Kết quả kinh doanh Quý 2/năm 2014      
Chỉ tiêu Q3/2014 Q3/2013 Tăng 9T/2014 9T/2013  
Doanh thu thuần 86,83 69,92 24{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} 261,93 222,24 18{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}
Lợi nhuận sau thuế 5,12 3,79 35{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} 16,25 7,17 127{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}

Theo Infonet 

Cùng chuyên mục

Trả lời