DLC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đã đăng vào Posted in Đại Hội Cổ Đông, Quan hệ cổ đông, Tin nổi bật, Tin tức

Ngày 10/4/2017 tại Lào Cai, Công ty CP Hóa Chất Đức Giang Lào Cai (DLC) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 với tâm điểm “Sáp nhập nâng cao sức mạnh để thành công”. Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017; các tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ, phương án chia cổ tức năm 2016, dự kiến năm 2017; Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Đức giang – Lào Cai,…Đại hội đồng cổ đông đều lạc quan và tin tưởng vào quyết định của HĐQT đưa ra : “ Sáp nhập 2 công ty Công ty CP hóa chất Bảo thắng (BTC) và Công ty Hóa chất Phân Bón Lào cai (LFC) vào Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai – hiện đang là công ty con của Công ty CP Bột giặt & Hóa chất Đức Giang tại Hà Nội.

 DSC_6793

Các cổ đông tham sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 có quyền biểu quyết của công ty.

 vhung

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Phạm Văn Hùng – ủy viên HĐQT đã báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2016. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ quản lý và CBCNV, kết thúc năm 2016, đạt 2.152 tỷ đồng doanh thu thuần và 168,212 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trọng tâm của đại hội năm 2017 chính là trình bày phương án sáp nhập Công ty CP Hóa chất Phân Bón Lào Cai ( LFC) và công ty CP Hóa chất Bảo Thắng (BTC); Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sát nhập LFC, BTC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

DSC_6816

Đối tác tư vấn giải pháp hoán đổi cổ phần LFC, BTC thành cổ phiếu DGL

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm (căn cứ theo kết quả phát hành thực tế cuối cùng) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngoài nội dung sáp nhập, Ông Đào Hữu Huyền còn trình bày phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi  để thực hiện đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện 100MW. Số lượng trái phiếu phát hành là 3.000.000, mệnh giá trên 1 trái phiếu là 100.000 VNĐ. Tổng số tiền dự kiến thu được khoảng 300.000.000.000. Lãi xuất trái phiếu sẽ là 2{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112}/năm.

bo phieu

Đồng thời Đại hội cũng thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) vẫn là công ty kiểm toán năm tài chính 2017.

Kết thúc Đại Hội, Ban kiểm phiếu tuyên bố các nội dung được thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất đã thể hiện sâu sắc lòng tin của các cổ đông về những chỉ đạo và hướng đi đúng đắn của Ban Lãnh đạo – Hội đồng quản trị Công ty.

Qua Đại Hội cổ đông cũng hiểu thêm về tình hình sản xuất Phospho vàng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, cộng thêm việc giá than cốc tăng mạnh trên toàn cầu cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên ngành sản xuất phân bón vẫn tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định và hứa hẹn tiếp tục trở thành mặt hàng mũi nhọn trong tình hình sản xuất của Đức Giang – Lào Cai. Ban Lãnh đạo tin tưởng từ nay đến 2020, công ty sẽ dành được vị thế quan trọng đối với ngành phân bón nói riêng và ngàng công nghiệp nói chung.

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và 1.500 cán bộ công nhân viên Hóa chất đức giang – Lào Cai đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2016, cổ đông đồng thời ghi nhận sự chắc chắn, uy tín trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của công ty.

DSC_6805

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang đã lần lượt giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông.

Năm 2017 là cột mốc đánh dấu sự sáp nhập để tạo nên sức mạnh tổng hợp làm tiền đề cho những thành công mới của Hóa Chất Đức Giang. Nhiều kế hoạch và dự án lớn trong tất cả các lĩnh vực hoạt động chính, nhất là dự án bất động sản Đức Giang đầy tiềm năng đang được thực hiện. Đây thực sự là bước tiến “thần tốc” bám sát thực tiễn của Hóa Chất Đức Giang trong thời gian sắp tới, tạo lên nguồn sức mạnh mới, năng lượng mới cho Công Ty, ngang tầm các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, đồng thời gia tăng lợi ích cho các cổ đông cũng như xã hội.

Cùng chuyên mục

Trả lời