ACID PHOSPHORIC CÔNG NGHIỆP

Posted on Posted in ACID PHỐT PHO RIC, Sản phẩm

Axit Phốt-pho-ric thực phẩm (75{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} và 85{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})
Phosphoric Acid Food Grade (75{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} and 85{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})
Axit Phốt-pho-ric công nghiệp (75{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} và 85{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})
Phosphoric Acid Technical Grade (75{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} and 85{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112})
Liên hệ: Anh Mạnh – Di động: 0909097946 – Email: manhdd@ducgiangchem.vn

Cùng chuyên mục

Trả lời