DICALCIUM PHOSPHATE

Posted on Posted in PHỤ GIA THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin về sản phẩm DCP, xin vui lòng liên hệ qua email: hanhdh@ducgiangchem.vn / thona@ducgiangchem.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại +84 4 3212 7605 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn!

Cùng chuyên mục

Trả lời