Thông báo

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung

16 Oct,2018

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung

Tải về bản công bố thông tin 24 giờ và quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang

Xem thêm
Điều lệ công ty

05 Oct,2018

Điều lệ công ty

Tải về điều lệ công ty

Xem thêm
Thông báo Thay đổi đăng ký kinh doanh

03 Oct,2018

Thông báo Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tải về Bản đăng ký kinh doanh ngày 2/10/2018

Xem thêm
Chuyển đổi công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai thành Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai

02 Oct,2018

Chuyển đổi công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai thành Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai

Tải về đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên hóa chất Đức Giang Lào Cai

Xem thêm
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi

12 Sep,2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi

Bản công bố thông tin 24h Tải về Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT Tải về báo cáo thay đổi số lương cổ phiếu Tải về báo cáo kết quả phát hành

Xem thêm
Trang 2 trên 912345...»