Thông báo

Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đào Thị Hồng Hiên – Người có liên quan đến người nội bộ

11 Dec,2018

Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đào Thị Hồng Hiên – Người có liên quan đến người nội bộ

Tải về Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Đào Thị Hồng Hiên

Xem thêm
Thông báo giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ

05 Dec,2018

Thông báo giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ

Tải về thông báo giao dịch của bà Đào Thị Hồng Hiên – Vợ của ông Nguyễn Văn Kiên, trưởng ban kiểm soát công ty

Xem thêm
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Ông Vũ Nhất Tâm, thành viên HĐQT

05 Dec,2018

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Ông Vũ Nhất Tâm, thành viên HĐQT

Tải về thông báo giao dịch vủa ông Vũ Nhất Tâm, thành viên HĐQT

Xem thêm
Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018

23 Nov,2018

Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018

Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hưng Yên

16 Nov,2018

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hưng Yên

Tải về Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hưng Yên

Xem thêm
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

26 Oct,2018

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tải về công văn chấp thuận của HNX về ngày giao dichj đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT số 13/2018/NQ-HĐQT

25 Oct,2018

Nghị quyết HĐQT số 13/2018/NQ-HĐQT

Thông qua kết quả SXKD quý 3/2018 và kế hoạch quý 4/2018

Xem thêm
Trang 2 trên 1012345...10...»