09 2023, Feb

TIA SANG BATTERY  JOINT STOCK COMPANY

Introduce Company Name: TIA SANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY External name: TIA SANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY Short name: TIBACO Address: TON DUC THANG boulevard – AN DONG COMMUNE – AN DUONG DISTRICT – HAI PHONG city (Located on National Highway 5, 5km from Hai Phong center towards Hanoi). Phone: (84,225) 3857810, 3857080, 3835375 Established […]

Read more

07 2020, May

DUC GIANG CHEMICALS SPORT., LTD

Duc Giang – Hanoi Chemical Club was born in the context of volleyball background lacking of large and prestigious sponsors to push volleyball into one of the strong sports of the country.

Read more

07 2020, May

DAK NONG – DUC GIANG CHEMICAL COMPANY LIMITED

According to the decision approving the investment policy No. 235 by the People’s Committee of Lao Cai Province, Ducat Apatite Co., Ltd. was officially established on March 18, 2020, an Apatite mining company. supplying raw materials for fertilizer and chemical production and water demand in the market. With the first-year mining output of 400,000 tons

Read more

07 2013, Aug

DUC GIANG CHEMICALS GROUP: HUNG YEN BRANCH & HAI DUONG BRANCH.

(Tiếng Việt) Năm 2019, Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang đã xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á tại Hưng Yên, từ đây Bột Giặt Đức Giang cùng các chất tẩy rửa khác, đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất, bám sát xu hướng 4.0 của thế giới.

Read more