03 2021, Aug

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới, Hóa Chất Đức Giang luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác sản xuất, đáp ứng kịp thời nguồn Cloramin B để phục vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế và cộng đồng. Bên cạnh đó, Tập Đoàn […]

Read more

15 2021, Mar

Mining field 25 (Apatite ore) officially put into operation

25 (Apatite ore) officially put into operation. On the morning of March 14, at Bat Xat, Lao Cai province, Duc Giang Chemical Group successfully held a ground-breaking ceremony to officially open the field of 25 exploiting Apatite ore. This is an important source of raw materials supplied to Duc Giang Lao Cai Chemical Co., Ltd. […]

Read more