27 2013, Mar

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Năm báo cáo 2012   I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát –                    Tên giao dịch: Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang –                    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588 –                    Vốn điều lệ: 66.000.000.000 […]

Xem thêm

27 2012, Mar

Báo cáo thường niên 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát –                    Tên giao dịch: Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang –                    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588 –                    Vốn điều lệ: 66.000.000.000 VND –                    Vốn đầu tư […]

Xem thêm