Báo cáo thường niên

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

30 Jul,2018

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Tải về Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2017

14 Mar,2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Tải về báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bột giặt vằ hóa chất Đức Giang

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Niêm yết 6 tháng đầu năm 2017

28 Jul,2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Niêm yết 6 tháng đầu năm 2017

DGC – Cong bo thong tin Bao cao quan tri 6 thang 2017

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2016

23 Mar,2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Tải về Báo cáo thường niên năm 2016

Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2014

07 May,2015

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN năm 2012

27 Mar,2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Năm báo cáo 2012   I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát –                    Tên giao dịch: Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang –                    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588 –                    Vốn điều lệ: 66.000.000.000 […]

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2012

27 Mar,2012

Báo cáo thường niên 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG I. Thông tin chung 1. Thông tin khái quát –                    Tên giao dịch: Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang –                    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588 –                    Vốn điều lệ: 66.000.000.000 VND –                    Vốn đầu tư […]

Xem thêm