(Tiếng Việt) CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 10 THÔNG QUA LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ CHỐT DSCĐ ĐỂ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Posted on Posted in Notify, Board Resolution, Investors relation, Tin nổi bật, News

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Related post

Leave a Reply