03 2021, Aug

CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới, Hóa Chất Đức Giang luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác sản xuất, đáp ứng kịp thời nguồn Cloramin B để phục vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế và cộng đồng. Bên cạnh đó, Tập Đoàn […]

Read more

30 2021, Jul

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Read more

04 2021, May

Chloramin B

Bactericidal products used on the surface of materials and domestic water in household and medical use. The product kills bacteria under the effect of active chlorine. Kills bacteria: TB bacilli, bacteria with spores and fungi. Surface sterilization: With concentration of 2% solution and contact time 30 minutes, the product can kill 99.99% of bacteria S.aures, […]

Read more