AXIT NITRIC

Posted on Posted in Pure chemicals, Products

Nitric acid is an inorganic compound with the chemical formula HNO₃. Pure nitric acid is a colorless, strong fuming liquid in moist air. In nature, nitric acid is formed during thunderstorms and is now one of the causes of acid rain.Axit nitric là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học HNO₃. Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm. Trong tự nhiên, axit nitric hình thành trong những cơn mưa giông kèm sấm chớp và hiện nay chúng là một trong những tác nhân gây ra mưa axit

hno3

Related post

Leave a Reply