Financial Statement

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính quý 1/2019

19 Apr,2019

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính quý 1/2019

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Read more
Annual report 2018

30 Mar,2019

Annual report 2018

CBTT Bao cao thuong nien 2018

Read more
Audited financial statements 2018

11 Mar,2019

Audited financial statements 2018

Consolidated financial statements for 2019 BCTC Hop nhat DGC 2018 Financial statements of DGC company: Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019

Read more
(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

18 Jan,2019

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Read more
Report of business results in November 2018

24 Dec,2018

Report of business results in November 2018

Bao cao ket qua kinh doanh thang 11-2018

Read more
(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý 3/2018

18 Oct,2018

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý 3/2018

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Read more
(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính bán niên 2018 (đã kiểm toán)

15 Aug,2018

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính bán niên 2018 (đã kiểm toán)

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Read more
(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

19 Jul,2018

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Read more
(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

20 Apr,2018

(Tiếng Việt) Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018

Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Read more