NATRI PHOTPHAT Na3PO4. 12H2O

Ứng dụng:

  • Natri photphat là chất làm sạch, tẩy dầu mỡ và deglossing của bức tường trước khi sơn
  • Natri photphat có thể được sử dụng trong sản xuất gốm sứ giảm điểm dòng chảy của men
  • Natri photphat Dùng để xử lý nước nồi hơi, dầu máy, làm mềm nước
  • Natri photphat được chấp thuận như là một phụ gia thực phẩm trong EU và các nước khác. Nó có số
  • EE339 và được sử dụng như là một điều chỉnh độ chua trong một loạt các sản phẩm thực phẩm
  • Dùng làm phân bón vi lượng

na3po4