MONO AMMONIUM PHOSPHATE (MAP)

MAP Flyer 50 - 10 - tv

Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin về sản phẩm MAP, xin vui lòng liên hệ qua email: hanhdh@ducgiangchem.vn / thona@ducgiangchem.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại +84 4 3212 7605 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn!