(Tiếng Việt) Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung