(Tiếng Việt) Chân dài Việt 1m83 làm “chao đảo” bóng chuyền: Phụ công số 1 Thái Lan