(Tiếng Việt) Bột Giặt & Hóa chất Đức Giang tự hào lọt vào TOP 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam