Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC)

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Điện Thoại:

Fax: 

Website : www.pacvietnam.vn