Công Ty TNHH MTV Hóa Chất Đức Giang – Đình Vũ (DDC)

Công Ty TNHH MTV Hóa Chất Đức Giang – Đình Vũ là công ty cổ phần do 3 cổ đông hợp thành: Công ty Cổ phần bột giặt và Hóa chất Đức Giang, Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai và Công ty Cổ phần Hóa chất phân bón Lào Cai. Công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 26 tháng 7 năm 2013 với để thực hiện dự án Kho chứa hóa chất Đức Giang- Đình Vũ.

Dự án Kho chứa hóa chất Đức Giang – Đình Vũ được thực hiện với mục tiêu cung cấp dịch vụ kho bãi đối với các mặt hàng hóa chất với sức chứa: Axit Photphoric trích ly [H3PO4] 200.000 tấn/năm; Phân lân giàu [Ca(H2PO4)2.2H2O] 100.000 tấn/năm. Diện tích đất dự kiến sử dụng của dự án là 20.473 m2, đặt tại lô đất CN5.3I, DVIZ, Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 80 tỷ VNĐ.