PHÂN BÓN TỔNG HỢP NPK HÓA HỌC

Lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, trên hệ thống dây chuyền hiện đại; khác với các sản phẩm NPK thông thường được sản xuất bằng phương pháp phối trộn, NPK hóa học được sản xuất bằng phản ứng hóa học để tạo ra hạt NPK đồng đều giữa các thành phần. Cây […]

MONO AMMONIUM PHOSPHATE (MAP)

Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin về sản phẩm MAP, xin vui lòng liên hệ qua email: hanhdh@ducgiangchem.vn / thona@ducgiangchem.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại +84 4 3212 7605 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn!

SUPE LÂN ĐƠN

Nếu quý khách muốn biết thêm thông tin về sản phẩm SSP, xin vui lòng liên hệ qua email: hanhdh@ducgiangchem.vn / duongln@ducgiangchem.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại Mr Dương: 098 394 3924 để biết thêm chi tiết. Xin chân thành cảm ơn!