Hóa chất tinh khiết

Image 1

AXÊTON

CÔNG THỨC HÓA HỌC: CH3COH3 MW: 58.08

Image 1

Amoni Hydrôxit

Chất lượng: TK và TKPT Hàm lượng: 22 – 24%; 23 – 25% Đóng chai. Trọng lượng tịnh 1kg

Image 1

ĐI NATRI HYDROPHOTPHAT

Công thức hóa học: Na 2HPO4.12H2O