Thông báo

Báo cáo tài chính công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

20 Apr,2017

Báo cáo tài chính công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

Tải về BCTC Công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

Xem thêm
Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ của các công ty con và công ty liên kết

27 Mar,2017

Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ của các công ty con và công ty liên kết

Tài liệu họp ĐHĐCĐ và BCTC năm 2016 của Công ty con và Công ty liên kết

Xem thêm
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

23 Mar,2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tải về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về báo cáo tài chínhCông ty mẹ năm 2016 – Đã kiểm toán Tải về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 – Đã kiểm toán        

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

15 Mar,2017

Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

Tải về Nghị quyết của HĐQT về thời gian tổ chức DHDCD

Xem thêm
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

29 Aug,2016

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang số 860/TB-SGDHN ngày 24/8/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu được niêm yết bổ sung như sau
Ngày giao dịch chính thức trên TTGDCK Hà Nội: Thứ Tư, ngày 07/09/2016

Xem thêm
Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai đã bổ nhiệm Phó Giám đốc

03 Aug,2016

Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai đã bổ nhiệm Phó Giám đốc

Ngày 3/8/2016 Hội đồng quản trị công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai đã bổ nhiệm ông Vũ Văn Lâm giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 3/8/2016

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu

28 Jun,2016

Thông báo chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7/2016
Tỷ lệ thực hiện: 18,479%

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

14 Apr,2016

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015, cụ thể: – Tỷ lệ cổ tức: 12,09% mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận 1.209 đồng); – Dự kiến ngày chốt quyền hưởng cổ tức: ngày 29/4/2016 – Thanh toán: Dự kiến từ ngày 16 tháng 5 năm 2016 – Nguồn chi trả: Lợi nhuận […]

Xem thêm
Trang 9 trên 12«...7891011...»