Thông báo

Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang nhận Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 8.709.766 cổ phiếu

30 Jul,2015

Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang nhận Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 8.709.766 cổ phiếu

Ngày 29/7/2015 công ty đã nhận được Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chi tiết như sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: […]

Xem thêm
Công ty CP bột giặt và hóa chất Đức Giang nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

24 Jul,2015

Công ty CP bột giặt và hóa chất Đức Giang nhận Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

- Ngày 23/7/2015 công ty đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán – thay đổi lần thứ nhất: Số cổ phiếu trước khi thay đổi: 33.499.366 cổ phiếu Số cổ phiếu đăng ký bổ sung: 8.709.766 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu sau khi thay đổi: 42.209.132 cổ phiếu

Xem thêm
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

17 Jun,2015

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/BC-DGC V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hà Nội, ngày  15  tháng  06 năm 2015   BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU […]

Xem thêm
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2014

20 Mar,2015

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2014

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2014 Báo cáo tài chính đã kiểm toán vui lòng tải về từ: Báo cáo tài chính 2014 Hợp nhất Báo cáo tài chính 2014 – Công ty mẹ

Xem thêm
Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

02 Feb,2015

Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đối với ông Đào Việt Hưng Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hùng giữ chức vụ Phó tổng gián đốc công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang QĐ miễn nhiệm ông Đào Việt […]

Xem thêm
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

20 Aug,2014

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20  tháng 8 năm 2014 THÔNG BÁO Ngày 26/8/2014 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Lễ Khai trương niêm yết cổ […]

Xem thêm
Thông báo lưu ký và niêm yết cổ phiếu

05 Jul,2014

Thông báo lưu ký và niêm yết cổ phiếu

THÔNG BÁO Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội –            Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2014/GCNCP-VSD ngày 30/6/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng […]

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung

06 May,2014

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung

THÔNG BÁO (Về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung) Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ […]

Xem thêm
Trang 9 trên 10«...678910