Thông báo

Điều lệ công ty

05 Oct,2018

Điều lệ công ty

Tải về điều lệ công ty

Xem thêm
Thông báo Thay đổi đăng ký kinh doanh

03 Oct,2018

Thông báo Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tải về Bản đăng ký kinh doanh ngày 2/10/2018

Xem thêm
Chuyển đổi công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai thành Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai

02 Oct,2018

Chuyển đổi công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai thành Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai

Tải về đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên hóa chất Đức Giang Lào Cai

Xem thêm
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi

12 Sep,2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi

Bản công bố thông tin 24h Tải về Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT Tải về báo cáo thay đổi số lương cổ phiếu Tải về báo cáo kết quả phát hành

Xem thêm
Hủy niêm yết cổ phiếu DGL để sáp nhập vào DGC

29 Aug,2018

Hủy niêm yết cổ phiếu DGL để sáp nhập vào DGC

Ngày 24/8/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định số 545/SGDHN về việc chấp thuận Hủy niêm yết cổ phiếu DGL để sáp nhập vào DGC Tải về Quyết định Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu DGL

Xem thêm
Trang 5 trên 12«...34567...10...»