Thông báo

Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018

23 Nov,2018

Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018

Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hưng Yên

16 Nov,2018

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hưng Yên

Tải về Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hưng Yên

Xem thêm
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

26 Oct,2018

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

Tải về công văn chấp thuận của HNX về ngày giao dichj đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT số 13/2018/NQ-HĐQT

25 Oct,2018

Nghị quyết HĐQT số 13/2018/NQ-HĐQT

Thông qua kết quả SXKD quý 3/2018 và kế hoạch quý 4/2018

Xem thêm
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

22 Oct,2018

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

Nguyễn Văn Quang – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 159.000 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Quang – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: DGC – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 239.142 CP (tỷ […]

Xem thêm
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung

16 Oct,2018

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung

Tải về bản công bố thông tin 24 giờ và quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang

Xem thêm
Điều lệ công ty

05 Oct,2018

Điều lệ công ty

Tải về điều lệ công ty

Xem thêm
Thông báo Thay đổi đăng ký kinh doanh

03 Oct,2018

Thông báo Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tải về Bản đăng ký kinh doanh ngày 2/10/2018

Xem thêm