Thông báo

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi

12 Sep,2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu hoán đổi

Bản công bố thông tin 24h Tải về Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT Tải về báo cáo thay đổi số lương cổ phiếu Tải về báo cáo kết quả phát hành

Xem thêm
Hủy niêm yết cổ phiếu DGL để sáp nhập vào DGC

29 Aug,2018

Hủy niêm yết cổ phiếu DGL để sáp nhập vào DGC

Ngày 24/8/2018 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra quyết định số 545/SGDHN về việc chấp thuận Hủy niêm yết cổ phiếu DGL để sáp nhập vào DGC Tải về Quyết định Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu DGL

Xem thêm
Thông tin sáp nhập DGL vào DGC

02 Aug,2018

Thông tin sáp nhập DGL vào DGC

Tải về bản cáo bạch Hợp đồng sáp nhập

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiểu để hoán đổi

31 Jul,2018

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiểu để hoán đổi

Ngày 31/7/2018 Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã nhận được giấy chứng nhận chào đăng ký chào bán bán cổ phiếu để hoán đổi của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ghi ngày 30/7/2018 Tải về Giấy chứng nhận

Xem thêm
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

29 Jun,2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018

Ngày 29/6/2018 Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán A&C

Xem thêm
Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng giữa DGC và DGL

25 May,2018

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng giữa DGC và DGL

Tải về Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng giữa DGC và DGL

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

23 May,2018

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Bản công bố thông tin Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh ngày 21/5/2018

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT về việc rút ngành nghề kinh doanh

03 May,2018

Nghị quyết HĐQT về việc rút ngành nghề kinh doanh

Tải về nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT

Xem thêm
Trang 4 trên 10«...23456...10...»