Thông báo

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

22 Oct,2018

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

Nguyễn Văn Quang – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 159.000 CP – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Quang – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: DGC – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 239.142 CP (tỷ […]

Xem thêm
Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung

16 Oct,2018

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung

Tải về bản công bố thông tin 24 giờ và quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang

Xem thêm
Điều lệ công ty

05 Oct,2018

Điều lệ công ty

Tải về điều lệ công ty

Xem thêm
Thông báo Thay đổi đăng ký kinh doanh

03 Oct,2018

Thông báo Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tải về Bản đăng ký kinh doanh ngày 2/10/2018

Xem thêm
Chuyển đổi công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai thành Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai

02 Oct,2018

Chuyển đổi công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai thành Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai

Tải về đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên hóa chất Đức Giang Lào Cai

Xem thêm
Trang 3 trên 1012345...10...»