23 2017, Mar

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tải về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tải về báo cáo tài chínhCông ty mẹ năm 2016 – Đã kiểm toán Tải về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 – Đã kiểm toán        

Xem thêm

29 2016, Aug

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang số 860/TB-SGDHN ngày 24/8/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu được niêm yết bổ sung như sau
Ngày giao dịch chính thức trên TTGDCK Hà Nội: Thứ Tư, ngày 07/09/2016

Xem thêm

14 2016, Apr

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015, cụ thể: – Tỷ lệ cổ tức: 12,09{5433053d116aa81d3b9a447cc31049d5be0623a137d7d08037b59a596ac32112} mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận 1.209 đồng); – Dự kiến ngày chốt quyền hưởng cổ tức: ngày 29/4/2016 – Thanh toán: Dự kiến từ ngày 16 tháng 5 năm 2016 – Nguồn chi trả: Lợi nhuận […]

Xem thêm