Thông báo

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

20 Aug,2014

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20  tháng 8 năm 2014 THÔNG BÁO Ngày 26/8/2014 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Lễ Khai trương niêm yết cổ […]

Xem thêm
Thông báo lưu ký và niêm yết cổ phiếu

05 Jul,2014

Thông báo lưu ký và niêm yết cổ phiếu

THÔNG BÁO Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phổ thông của Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội –            Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2014/GCNCP-VSD ngày 30/6/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng […]

Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung

06 May,2014

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung

THÔNG BÁO (Về việc chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán tập trung) Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ […]

Xem thêm
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

15 Jul,2013

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị cộng ty 6 tháng đầu năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ _________________________________ Số:  01/2013/BC-DGC Hà Nội, ngày 2  tháng 7 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH […]

Xem thêm
Thông báo phát hành cổ phần

10 Jun,2013

Thông báo phát hành cổ phần

Thông báo Về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18  tháng 6 năm […]

Xem thêm
Thông báo thu thuế TNCN từ việc chuyển nhượng cổ phần

02 Jan,2013

Thông báo thu thuế TNCN từ việc chuyển nhượng cổ phần

Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang thông báo về việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng cổ phần như sau: Thực hiện chủ trương Nghị quyết 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 về các giải pháp Thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cho doanh nghiệp và […]

Xem thêm
Thông báo tạm ứng cổ tức 2012 đợt 1

08 Dec,2012

Thông báo tạm ứng cổ tức 2012 đợt 1

Thực hiện nghị quyết số 09/2012/HĐQT-NQ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bột giặt và hóa chất Đức Giang thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 đợt 1.     CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG ___________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]

Xem thêm
Thông báo phát hành cổ phần

20 Sep,2012

Thông báo phát hành cổ phần

THÔNG BÁO Về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Giấy chứng chào bán cổ phiếu số 41/GCN-UBCK do chủ tịch UBCK NN cấp ngày 10/9/2012)   CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Xem thêm