Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2010

26 Feb,2010

Báo cáo thường niên 2010

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG Năm báo cáo 2010     I. KHÁI QUAT CÔNG TY I.            Thông tin chung 1. Thông tin khái quát –        Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG […]

Xem thêm
Trang 2 trên 212