Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý II/2015

14 Aug,2015

Báo cáo tài chính Quý II/2015

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015 Báo cáo tài chính Quý 2/2015 – Công ty mẹ

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý I/2015

20 Apr,2015

Báo cáo tài chính Quý I/2015

Báo cáo tài chính Quý I/2015 – Công ty mẹ

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2014

20 Mar,2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2014

Tải về BCTC hợp nhất năm 2014

Xem thêm
Báo cáo tài chính 2014 – Công ty mẹ

13 Mar,2015

Báo cáo tài chính 2014 – Công ty mẹ

Báo cáo tài chính năm 2014 – Công ty mẹ

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 (DGC)

12 Nov,2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 (DGC)

> báo cao tài chính hợp nhất quý 3 Công ty CP bột giặt & hóa chất Đức Giang

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 (DGC)

20 Oct,2014

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 (DGC)

> Báo cáo tài chính quý 3 Công ty cổ phần Bột giặt & Hóa chất Đức Giang ( DGC)

Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

29 Aug,2014

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

> Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014

Xem thêm
Trang 4 trên 7«...23456...»