Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

02 Mar,2017

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Tải về báo cáo tài chínhCông ty mẹ năm 2016 – Đã kiểm toán Tải về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 – Đã kiểm toán

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

20 Jan,2017

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Tải về BCTC Quý 4 năm 2016 – Côngg ty mẹ Tải về BCTC Hợp nhất Quý 4 năm 2016

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

19 Oct,2016

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

Tải về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016 Giải trình BCTC công ty mẹ Giải trình BCTC Hợp nhấtTiair về BCTC công ty mẹ Q3 năm 2016

Xem thêm
Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã xoát xét

15 Aug,2016

Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã xoát xét

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 THÁNG ĐẦU CỦA NĂM TÀI CHÍNH
KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

Xem thêm
BCTC QUÝ II/2016 CTCP BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – DGC (Mã CK: DGC)

20 Jul,2016

BCTC QUÝ II/2016 CTCP BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG – DGC (Mã CK: DGC)

  Tải  BCTC Công ty CP Bột Giặt và Hóa Chất Đức Giang Q2.2016 DGC   Tải BCTC hợp nhất CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang Q2.2016 DGC

Xem thêm
BCTC QUÝ II/2016 CTCP HÓA CHẤT PHÂN BÓN LÀO CAI – LFC

20 Jul,2016

BCTC QUÝ II/2016 CTCP HÓA CHẤT PHÂN BÓN LÀO CAI – LFC

Tải BCTC Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai Q2.2016 – LFC

Xem thêm
BCTC QUÝ II/2016 CTCP HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI – DLC (Mã CK: DGL)

20 Jul,2016

BCTC QUÝ II/2016 CTCP HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI – DLC (Mã CK: DGL)

Tải về Báo cáo tài chính  Q2.2016 DLC  Xem thêm thông tin về công ty Mã ck: DGL

Xem thêm
Báo cáo tài chính Công ty con (DGL) Quý I/2016

21 Apr,2016

Báo cáo tài chính Công ty con (DGL) Quý I/2016

Tải về BCTC công ty con (DGL) Quý I/2016

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016

20 Apr,2016

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016

Tải về BCTC Hợp nhất Quy 1 năm 2016 Tải về BCTC công ty mẹ Quý 1 năm 2016 Giải trình BCTC công ty mẹ

Xem thêm
Trang 3 trên 712345...»