Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

09 Mar,2018

Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Tải về bản công bố thông tin Tải về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán Tải về Giải trình báo cáo tài chính 2017

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý IV/2017

20 Jan,2018

Báo cáo tài chính Quý IV/2017

Tải về Báo cáo tài chính Quý IV/2017 Bản công bố thông tin và giải trình

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý III/2017

20 Oct,2017

Báo cáo tài chính Quý III/2017

Tải về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2017 Tải về báo cáo tài chính công ty mẹ -

Xem thêm
Giải trình BCTC hợp nhất

15 Aug,2017

Giải trình BCTC hợp nhất

Giải trình BCTC Hợp nhất

Xem thêm
Giải trình BTTC công ty mẹ

15 Aug,2017

Giải trình BTTC công ty mẹ

Giải trình BCTC Bán niên 2017 công ty mẹ

Xem thêm
Báo cáo tài chính Bán niên 2017 đã kiểm toán

15 Aug,2017

Báo cáo tài chính Bán niên 2017 đã kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã kiểm toán Tải về Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ 2017 đã kiểm toán Giải trình BCTC Bán niên 2017 công ty mẹ Tải về Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2017 đã kiểm toán Giải trình BCTC […]

Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

19 Jul,2017

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Tải về Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 – Công ty mẹ Tải về Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 – Hợp nhất

Xem thêm
Báo cáo tài chính công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

20 Apr,2017

Báo cáo tài chính công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

Tải về BCTC Công ty con – Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai

Xem thêm
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

20 Apr,2017

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Tải về BCTC Công ty mẹ Q1 2017 Tải về BCTC Hơp nhất Q1 2017 Giải trình báo cáo tài chính công ty mẹ Giải trình báo cáo hợp nhất

Xem thêm
Trang 2 trên 712345...»