18 2019, Oct

Báo cáo tài chính quý III/2019

Tải về Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2019 Tải về báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 Tải về Giải trình BCTC công ty mẹ Tải về giải trình báo cáo tài chính hợp nhất

Xem thêm

19 2019, Apr

Báo cáo tài chính quý 1/2019

Tải về BCTC Quý 1 năm 2019 công ty mẹ Tải về BCTC hợp nhất quý 1 năm 2019 Giải trình BCTC công ty mẹ Giải trình BCTC hợp nhất

Xem thêm

18 2019, Jan

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018

Tải về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 – Công ty mẹ Tải về Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 – Hợp nhất Giải trình BCTC công ty mẹ Giải trình BCTC hợp nhất

Xem thêm

18 2018, Oct

Báo cáo tài chính Quý 3/2018

Tải về báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2018 Giải trình BCTC hợp nhất Q3/2018 Tải về báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2018 Giải trình BCTC công ty mẹ Q3/2018

Xem thêm

15 2017, Aug

Báo cáo tài chính Bán niên 2017 đã kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã kiểm toán Tải về Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ 2017 đã kiểm toán Giải trình BCTC Bán niên 2017 công ty mẹ Tải về Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2017 đã kiểm toán Giải trình BCTC […]

Xem thêm